For deg som fører regnskap selv

Adminsenter er en trygg støttespiller for deg som fører regnskap selv

Trygg støttespiller


Det kan være utfordrende å drive egen bedrift og ta alle beslutninger!

Om du er både bokføringspliktig og regnskapspliktig, har du mange lover og regler å forholde deg til.

Du vil ikke gå glipp av faglig og praktisk samarbeid!
Adminsenter støtter deg faglig og i praksis med ditt regnskap

Orden i økonomien!


Her kan vi hjelpe deg med å sette opp regnskap og rutiner, tilpasse ditt regnskapssystem, og vise deg grunnleggende regnskapsførsel, slik at du kommer riktig i gang.

Vi støtter deg faglig og i praksis underveis!

Vi kan også hjelpe deg dersom du trenger opprydning i ditt firmas regnskap, eller vi kan rett og slett gi deg en profesjonell vurdering hvorvidt alt er i orden.

Oppstart


Vi setter opp regnskap og rutiner.

Implementerer system og hjelper deg med integrasjoner mot fagsystemer og bank.

Vi gir deg grunnleggende opplæring i hvordan du fører eget regnskap!

Praktisk hjelp


Du finner mye informasjon om ulike tema, men kan ha utfordringer mht. praktisk gjennomføring.

Vi hjelpe deg å løse dine problemstillinger både faglig og i praksis.

Vi løser oppgaver digitalt.

Dokumen­tasjon


Vi avstemmer og dokumenterer saldobalanse.

Grunnlaget utarbeides for videre kontroll og kvalitetsikring, eller for overlevering til revisor.

Vi bistår deg gjerne med årsoppgjør!

Kvalitets­sikring


Vi går gjennom avstemminger og dokumentasjon.

Kontrollerer og kvalitetsikrer regnskapet.

Sender deg en avviksrapport.

Retter opp feil.

Er du klar for et samarbeid?


kontakt oss her for et tilbud

Flere tjenester vi er gode på

Nyetablering av firma

Nyetablering


Etablering, oppstart og videre drift! Budsjetter, foretningsplan, avtaler og mye mer.

Les mer
Regnskapsbyrå - alt innen økonomi

Regnskap


Alt innen økonomi – fra start og mot vekst.

Les mer
Lønn og personal - fra ansettelsesavtaler til oppsigelser

Lønn og personal


Alle prosesser – fra ansettelsesavtaler til oppsigelser.

Les mer
Bistand til årsoppgjør fra Adminsenter

Årsoppgjør


Komplett årsoppgjør til fast pris. Den viktigste informasjon om ditt regnskap.

Les mer