Årsoppgjør

Adminsenter bistår med årsoppgjør for din bedrift

Bistand til årsavslut­ninger


Om du driver stort eller smått har du uansett plikt til å levere årsoppgjør for din bedrift.

Årsregnskap for regnskapspliktige er en oppsummering av årets transaksjoner i selskapet, og viser viktig informasjon som også er offentlig tilgjengelig.

Det er viktig å starte forberedelser i god tid!

For en fast pris utarbeider og sender vi inn komplett årsoppgjør for både aksjeselskaper (AS), enkeltpersonforetak (ENK) og andre organisasjonsformer.

Hva er komplett årsoppgjør?


Komplett årsoppgjør for et aksjeselskap (AS) består av utarbeidelse og innsending av selskapets skattemelding, næringsoppgave og andre rapporteringspliktige vedlegg/skjema. Dette inkluderer også utarbeidelse av årsregnskap med noter, eventuelt årsberetning og generalforsamlings protokoll.

Komplett årsoppgjør for ENK, ANS/DA består av utarbeidelse og innsending av skattemelding, med næringsoppgave og andre rapporteringspliktige vedlegg, inkludert privat skattemelding til innehaver eller deltakere i DA/ANS.

Skatte­melding


Vi utarbeider og sender inn alle ligningsdokumenter som hører til selskapets skattemelding.

Skattemelding leveres av bokføringspliktige selskaper som har årlige brutto driftsinntekter på over 50 000 og/eller MVA pliktige.

AS, ENK, ANS/DA

Frist for innsending: 31.05.

Årsregnskap


Vi utarbeider og sender inn årsregnskap med noter. Bistår med årsberetning og generalforsamlings protokoll.

Årsregnskap leveres av selskaper som er regnskapspliktige, og som også er bokføringspliktige.

Alle: AS. Vilkårlig: ENK,ANS/DA

Frist for innsending: 31.07.

Har du revisor?

Vi gjør klart all avstemming og dokumentasjon, for en velfungerende revisjon av ditt regnskap. Vi samarbeider med din revisor digitalt. Dette bidrar til en rask og effektiv prosess rundt revisjon.

Dokumen­tasjon


Avstemming og dokumentasjon av saldobalanse er et viktig bidrag til at årsoppgjøret blir riktig.

Grunnlag utarbeides for videre kvalitetsikring før årsoppgjør eller for overlevering til revisor.

Kvalitets­sikring


Vi går gjennom avstemminger og dokumentasjon, kontrollerer og kvalitetsikrer regnskapet.

Du skal være trygg på økonomi i bedriften.

Ønsker du årsoppgjør utført av autorisert regnskaps­fører?


kontakt oss her for et tilbud

Flere tjenester

Nyetablering fra Adminsenter

Nyetablering


Etablering, oppstart og videre drift! Budsjetter, foretningsplan, avtaler og mye mer.

Les mer
Regnskap fra Adminsenter

Regnskap


Alt innen økonomi – fra start og mot vekst.

Les mer
Lønn og personal fra Adminsenter

Lønn og personal


Alle prosesser – fra ansettelsesavtaler til oppsigelser.

Les mer
Bistand til regnskap for deg som fører selv

For deg som fører selv


For deg som fører selv – vi hjelper deg å lykkes.

Les mer