Middag med kunder

Representasjon

Middag med kunder eller små gaver til kunder og/eller andre forretningsforbindelser kalles som representasjon i regnskapet.  Representasjon kan blant annet bestå i bevertning, gaver, reiser og/eller drift av båter, biler og anlegg som …