Overtid

Vi får mange spørsmål når det gjelder regler om overtid, alminnelig arbeidstid, hvordan beregner overtid, kan bedrift ha egne regler, hva med deltidsansatte, arbeid på lørdager, søndags og helligdager osv. …