Middag med kunder

Representasjon

Middag med kunder eller små gaver til kunder og/eller andre forretningsforbindelser kalles som representasjon i regnskapet. 

Representasjon kan blant annet bestå i bevertning, gaver, reiser og/eller drift av båter, biler og anlegg som benyttes til representasjon. 

Representasjonsutgifter er som hovedregel ikke skattemessig fradragsberettiget. Men dersom en del krav er oppfylt kan du føre kostnader med fradrag. 

Servering av kunder eller forretningsforbindelser 

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradrag for representasjon: 

  • kostnadene må knytte seg til virksomheten. 
  • serveringen må foregå i arbeidstiden, ved vare demonstrasjon eller ved forhandling. 
  • serveringen må foregå enten på arbeidsstedet, eller hvis det ikke er kantine, på annet rimelig spisested i nærheten 
  • øl og vin i tilknytning til matserveringen er godkjent i rimelig omfang, men brennevin skal ikke serveres. 
  • Hvis spisested er utenfor arbeidsstedet, må kostnadene ved servering ikke overstige kr 511 pr. person pr. tilfelle for å få fradrag (fra og med 2021). 

Dokumentasjonskrav

Kostnadene må være dokumentert med bilag som angir: 

  • formålet (eventuelt program/møteinkallelse) 
  • navn på hvem som deltok 
  • kvitteringen må vise hva som er spist og/eller drukket. 

Dokumentasjonskravet gjelder uansett om bevertningen gir skattemessig fradrag eller ikke.

Små gaver til kunder 

Oppmerksomhetsgaver slik som blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske eller kranser ved dødsfall mv. får ikke skattemessige konsekvenser for mottakeren, men det må ikke overstige kr. 281 pr. gjenstand (fra og med 2021). 

 MVA 

Det vil aldri være fradragsrett for MVA på representasjonskostnader. 

Skrevet av Laura Ragauskaite , Kilde: Sticos.

Chat med oss om du trenger hjelp!