Personvernerklæring

Vi vil med denne personvernerklæringen gi deg informasjon om hvordan Adminsenter AS samler, bruker eller deler dine personlige data. Vennligst les denne erklæringen nøye før du begynner å bruke tjenesten eller besøker vår nettsiden.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige i henhold til den gjeldende loven om personvern er Adminsenter AS som er ansvarlig for å sikre at dine personopplysninger blir prosessert i henhold til denne erklæringen og gjeldende personvernregler.

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig:

Daglig Leder: Marina Jacobsen.
Adminsenter AS, org.nr. 998 628 083
Adresse: Gauterødveien 6B, 3154 Tolvsrød
Telefon: 32 69 99 92
E-post: post@adminsenter.no

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer i tillegg bestilling- /kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi samler, behandler og bruker kun personopplysninger som behøves for operasjonelle årsaker, effektiv kundebehandling og relevante kommersielle aktiviteter. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service. Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din timebestilling, kundeforhold, påmelding eller kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Behandling av personopplysninger i våre tjenesteområder

I forbindelse med utføring av våre tjenester i henhold til oppdragsavtalens oppgaver og frister kan Adminsenter AS registrere, systematisere og lagre personopplysninger, og sensitive personopplysninger. I dette tilfellet blir vår behandling av personopplysninger basert på avtalen mellom deg, eller selskapet du presenterer, og oss.

Opplysninger hentes fra kunden og i noen tilfeller tredjepart som for eksempel Altinn og Brønnøysund. Opplysningene lagres i økonomisystemet, dels i støttesystemer eller på papir. Denne informasjonen skal ikke selges, deles, leies ut eller på annen måte brukes i andre sammenhenger enn det som naturlig hører sammen med regnskapsoppdraget.

Ved opphør av kundeforhold, vil Adminsenter på forespørsel gjøre kundens egne lagrede data i systemet tilgjengelig for kunden. Forespørsel om dette må rettes innen 1 måned fra avtalens utløp.

Oppdragsdokumentasjonen er regnskapsbyråets eiendom, og er oppbevaringspliktig i henhold til regnskapsførerloven i 5/10 år etter regnskapsårets slutt. Den delen av oppdragsdokumentasjonen som eventuelt inneholder personopplysninger skal slettes ved oppdragets opphør, og senest innen 3 måneder.

Adminsenter AS vil i disse oppdragene være databehandler og inngår følgelig databehandleravtalen med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for Adminsenter AS behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av hver enkelt databehandleravtale.

Informasjonskapsler

Vi bruker vanlige verktøy for innsamling av data på nettsiden vår. Formålet er å avdekke bruksmønster og behov slik at vi kan gjøre nettstedet vårt bedre. Vi bruker markedsførings-kapsler (cookies) til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt. Du kan lese mer om vår informasjonskapselerklæring nedenfor. Vedr. bruksmønster på vårt nettsted – du kan endre eller oppheve ditt samtykke via informasjonskapselerklæringen nedenfor.

Vi registrerer generelle opplysninger om brukermassen på nettstedet vårt gjennom Google Analytics. Dette forteller oss blant annet hvor mange som besøker siden vår og hvilke sider som besøkes. Vi ser derimot ikke på informasjonen til enkeltbrukere – og har heller ikke mulighet til å samle inn informasjon om enkeltbrukere.

Vi deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

All informasjon vedr. trafikk på vårt nettsted som samles inn ligger lagret i Google Analytics. Vi gjør ingen lokal lagring av dine data. Vi lager derimot rapporter på gjennomsnittstrafikk o.l. Bruker- og hendelsesdata slettes etter 26 måneder. Kun personer med behov for å analysere trender og gjennomsnitt på nettsiden vår har brukertilgang til opplysningene i Google Analytics.

Betalingskort

Når du betaler med kort på adminsenter.no vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør og kortinnløser, Stripe. Disse opplysningene blir kun brukt til å utføre en betaling.

For å gjøre det enda enklere å handle, har du mulighet til å lagre kortinformasjonen hos vår betalingsleverandørs sine systemer. Vi lagrer ikke kortinformasjonen din utover å referere til det med en identifikator. Betalingsleverandøren oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte, og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1. Se mer informasjon på Stripe sin nettside: https://stripe.com/docs/security/stripe

Vipps

Du kan også betale med Vipps hos oss. Vi lagrer ikke kortinformasjonen din utover å referere til den med en identifikator. Ser mer informasjon på Vipps sin nettside: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Adminsenter AS vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene som er definert i denne erklæringen. Enkelte opplysninger er vi lovpålagt å oppbevare en viss tid av hensyn til regnskapslovgivningen. Opplysninger som er en del av oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon er oppbevaringspliktig for regnskapsbyrået opptil 10 år. Du kan til enhver tid be om å få dine opplysninger slettet, ved å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du her.

Dine rettigheter

Du har rett til å få oppgitt hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og hvordan disse opplysningene behandles. Du kan be om oppretting, sletting og begrensninger i behandling av disse opplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Personopplysningene brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener at Adminsenter AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen

Adminsenter AS forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Brukeren vil bli skriftlig informert om slike endringer gjennom våre tjenester.

Dato for siste endring er 12.06.2021. Vi oppfordrer interesserte til å jevnlig undersøke vår nettside for endringer.

Kontaktinformasjon

Adminsenter AS
E-post: post@adminsenter.no, Telefon: 32 69 99 92
Adresse: Gauterødveien 6B, 3154 Tolvsrød

Informasjonskapselerklæring