Gaver til ansatte

Skal du gi julegaver til ansatte. Her kan du lese litt om regler.

Mange bedrifter ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til ansatte og forretningsforbindelser i forbindelse med jubileer, jul eller andre anledninger. Fordel i form av gaver/naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. 

Ikke skatteplikt for gaver med verdi inntil 5 000 kr 

Det finnes unntak i regel. Det er nemlig ikke skatteplikt for gaver til de ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor 5 000 kr pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Gaven må bestå av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt. 

Det er skattemessig fradrag for slike gaver – og beløpsgrensen er hevet fra 2 000 kr til 5 000 kr pr. ansatt i 2021. 

Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet. 

Andre skattefritak for gaver til ansatt  

For jubileums- eller oppmerksomhetsgaver beløpsgrensen er fastsatt til kr 4 000 pr. år. Anledning til slike gaver kan være at arbeidstaker gifter seg, bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25, arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjon. Arbeidstaker kan også få skattefri gave inntil 4000 kr. inkl. mva når han fyller 50 år og deretter hvert tiende år. 

Det kan også gis en skattefri gave i anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid. Deretter kan det gis gave skattefritt etter hvert 10 års tjenestetid. Fritaket gjelder i slike tilfeller for verdier inntil kr 8 000. 

Andre gaver, slik som julekurv, kan være inntil 5000 ink. mva i løpet av et år. 

Gave fra tredjeparter 

De skattefrie beløpsgrensene gjelder også for følgende gaver når de gis fra tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser). 

  • jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4 000. 
  • andre gaver på maksimalt kr 5 000 pr. år. 

Også i slike tilfeller er det et vilkår at gaven må bestå av annet enn pengebeløp. 

Vær oppmerksom på at beløpsgrensene gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter. 

MVA

Det er som hovedregel ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av enkle oppmerksomheter som julegaver.  

Merverdiavgiften blir dermed en utgift for giver og kostnadsføres vanligvis sammen med nettokostnaden for julegaven. 

Unntaket i regel: det er fradragsrett for merverdiavgift på julegaver og lignende så lenge verdien av gaven ikke overstiger 100 kroner brutto til den enkelte mottaker. 

Ingen lønnsrapportering av skattefrie gaver 

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Overstiger verdien ovennevnte beløpsgrense, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Dersom vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, skattlegges hele gaven som lønn. 

En eventuelt skattepliktig fordel innrapporteres som en trekkpliktig naturalytelse. Hvis gaven gis i pengebeløp skal den innrapporteres som en kontantytelse. 

Skrevet av Laura Ragauskaite, Kilde: Sticos