Middag med kunder

Representasjon

Middag med kunder eller små gaver til kunder og/eller andre forretningsforbindelser kalles som representasjon i regnskapet.  Representasjon kan blant annet bestå i bevertning, gaver, reiser og/eller drift av båter, biler og anlegg som …

Gaver til ansatte

Skal du gi julegaver til ansatte. Her kan du lese litt om regler. Mange bedrifter ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til ansatte og forretningsforbindelser i forbindelse med jubileer, jul eller andre …

Overtid

Vi får mange spørsmål når det gjelder regler om overtid, alminnelig arbeidstid, hvordan beregner overtid, kan bedrift ha egne regler, hva med deltidsansatte, arbeid på lørdager, søndags og helligdager osv. …

Pauser

Pausert i arbeidsdagen. Hvilken styringsrett har arbeidsgiver over plassering, og skal pausen være en del av arbeidstiden? Når arbeidstiden varer i 5,5 timer skal det gis en pause. Det er …