Næringer med allmenngjorte tariffavtaler

Følgende næringer har minste satser:

  • Byggeplasser
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartneri
  • Renhold
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil

De nye minstelønnssatsene finner finner du med å klikke på linken til Arbeidstilsynet her.