Lett men allikevel vanskelig?

 • Vi genererer lønnslipper og banklister
 • Vi rapporterer og avstemmer A-meldinger
 • Vi utarbeider betalingsinformasjon for skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Feriepenger
 • Fraværsregistrering
 • Vi sender sammendrag av årets utbetaling til ansatte (tidligere Lønns og trekkoppgaver)
 • Refusjon av sykepenger
 • Ansettelsesavtaler
 • Reiseregninger
 • Permittering og oppsigelse prosesser
 • HMS og HR

A-ordning er innført fra 01.01.2015 og alle de fleste arbeidsgivere må ha et lønnssystem for innrapportering av a-meldingen hver måned.
Informasjon som sendes med a-melding er veldig detaljert og skal være korrekt for unngå at a-melding blir avvist.
Vi hjelper deg med hele prosessen.