Ønsker du å etablere ditt eget selskap?

Vi hjelper deg med valg av selskapsform og videre etablering slik at du kan komme riktig og raskt i gang.

Vi gjør hele jobben for deg og du får ditt eget selskap på 3-4 dager.

 

Litt om AS:

  • Kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper: 30 000 kroner.
  • Den innskutte aksjekapitalen kan brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet i den grad utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet.
  • Bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse kan avgis av en finansinstitusjon (bank), i stedet for revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.
  • Revisor må fortsatt bekrefte åpningsbalansen ved ting innskudd.